Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Abmatten – Abprellen

9

Abmatten, v. a. vnawiti, zemdljti. Durch Hunger abgemattet, hladem zmořený.

Abmeſſen, v. a. odměřiti, rozměřiti, wyměřiti, změřiti. 2) rozſauditi a vložiti; andere nach ſich abmeſſen, giné podlé ſebe rozſuzowati; die Strafe nach dem Verbrechen abmeſſen, pokutu dle winy vložiti.

Abmetzen, v. a. měřičné, mjrku, wýmelek wzýti.

Abmiethen, v. a. na nágem, ku pronagetj wzýti, pronagjti.

Abmiſten, v. hnůg wykliditi, wykydati; 2) wywozyti.

Abmooſen, v. a. od mechu očiſtiti, odemſſiti.

Abmüden, v. a. vnawiti.

Abmüßigen, v. a. Muße machen, vprázdniti; wenn Sie ſich abmüßigen können, můžeteli ſe vprázdniti, geſtli máte kdy, pochwjli. 2) von müſſen, wymuſyti, aneb k něčemu přimuſyti, přinutiti.

Abmüßigung, f. vprázdněnj. 2) wymuſſenj.

Abnahme, f. vgma, ſcházenj, vbýwánj, vcházenj; in Abnahme kommen, ſcházeti, vbýwati.

Abnarben, abnärben, v. a. v koželuhů, s ljce na kůži ſrſt oſſkrábati, aneb poſrážeti. 2) v řemenářů a giných, ſwrchnj kožku neb mázdru na řemenu ſnjti, ſřezati.

Abnarren, v. a. bláznowſtwjm něco zýſkati, wyblázniti.

Abnehmen, v. a. odgjmati, odnjti, ſnjmati, ſnjti, vbjrati, vgjmati; a) den Rahm, ſmetanu zbjrati, ſebrati; b) einem ein Glied, aud odnjti, vřezati; c) den Bart, bradu oholiti; d) den Schafen die Wolle, owce oſtřihati; e) den Hut, klobauk ſmekati, ſmeknauti; f) es läßt ſich daraus aneb daran abnehmen, z toho ſe porozumjwá, wyrozuměti může, zawjrati dá; g) den Eid abnehmen, přjſahu od někoho přigjmati. 2) v. n. ſcházeti, vbýwati, menſſowati ſe, vpadati; a) der Mond nimmt ab, měſýc ſcházý, das Abnehmen des Mondes, ſcházenj, vbýwánj měsýce; b) der Menſch nimmt ab, člowěk chřadne, ſcházý; c) das Geſchlecht kommt ins Abnehmen, ten národ, to pokolenj hyne, padá, tratj ſe; d) mein Geſicht und Gedächtniß hat gar ſehr abgenommen, zrak a pamět přjliš ſe mi ſkrátili, ztratili.

Abnehmer, m. kupec, kupowač; —inn, f. kupowačka. Eine gute Waare findet leicht Abnehmer, dobré zbožj doſti má kupců, má dobrý odbyt, ſnadně ſe odbýwá, odprodáwá.

Abneigen, v. a. odchýliti, odehnauti, odkloniti. 2) odwrátiti ſe od něčeho, nelaſkawým, nenáklonným býti.

Abneigung, f. odchýlenj, odehnutj, odkloněnj. 2) nelaſkawoſt, nenáchylnoſt, nenáklonnoſt, odwrácenj.

Abnöthigen, v. a. nucenjm něco wymocy, wynutiti.

Abnützen, v. a. ſpotřebowati, zvžjwati.

Abnützung, f. ſpotřebowánj.

Aböden, v. a. w pauſſť, w puſtinu, sl. w puſtatinu, obrátiti, zapuſtiti, zpuſtiti, sl. zpuſtatiti, zpuſtoſſiti.

Abordnen, v. a. s poručenjm aneb s plnomocenſtwjm odeſlati, wyſlati, wyſýlati, zřjzeného wyslance wyprawiti.

Abordnung, f. wyſlánj, wyſýlánj, wyprawenj poſelſtwj.

Abortiren, v. n. z latinského abortire, zu früh gebähren, nedochůdče poroditi, nedochoditi, potratiti.

Abpelzen, v. a. kůži dobře wyklepati. 2) abprügeln, zpráſkati, zpráti, ztepati někoho.

Abplätzen, v. a. lizowati stromy.

Abprallen, v. n. odbiti ſe, odrazyti ſe, odſkočiti.

Abprellen, v. a. odbiti, odmrſſtiti, odrazyti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání