Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Wolf – Wollenweber

444

Wolf, m. pl. Wölfe, in der Malzbarre, trauba. 2) der Tuchmacher, maſſina k roztrhowánj wlny 3) am Dache, fiřt. 4) Lammsbock, beran. 5) Eine Art Garnſack, wlk. 6) der Wagennagel, rozpornjk. 7) bey dem Seiler, kroček. 8) Bey der Orgel, wlk. 9) Ein Thier, wlk, lupus; dim. das Wölfchen, wlček; ein junger Wolf, wlče, wlčátko; wenn man von dem Wolf ſpricht, iſt er nicht weit, my o wlku a wlk za humny; 10) bey den Bäckern, modrý plamen. 11) der Kornwurm, pilaus, filaus, Phalaena Granella Lin. 12) von Reiten, wlk.

Wölfen, v. n. oſſtěniti ſe.

Wölfinn, f. wlčice.

Wölfiſch, adj. wlčj.

Wolfram, m. diwočina.

Wolfs-, wlčj; der Wolfsbalk, wlčina, wlčj kůže, měch; 2) na wlky, das Wolfseiſen, železa na wlky; das Wolfsgarn, tenata na wlky; die Wolfsgrube, wlčj gáma.

Wolfsbaſt, m. wlčj lyko, Daphne Mezereum Lin.

Wolfsbeere, f. wranj oko, Paris. Lin. 2) ruljk, ljljk, atropa bella donna. Lin.

Wolfsbohne, f. wlčj bob.

Wolfsfiſt, m. peychawka.

Wolfsfuß, m. wlčj noha. 2) wlčj nůžka, lycopus. Lin.

Wolfsgebiß. , n. wlčj chrup; twrdé vdidlo.

Wolfsgrau, adj. wlčj, ſſediwý gako wlk.

Wolfshund, m. pes na wlky.

Wolfsmagen, m. wlčj žaludek. 2) fig. wlčj ſtřewo.

Wolfsmilch, f. wlčj mljko. 2) kolowrátek, chwogka, hadj mljko, Euphorbia helioscopia. Lin.

Wolfsmonath, m. wlčenec, proſynec.

Wolfspelz, m. čuba, wlčura.

Wolfswurz, f. ſſalomaunek, Aconitum Lin.

Wolfszahn, n. wlčj zub. 2) bey den Ferkeln, ſſpičák.

Wolke, f. oblak; die Regenwolke, mračno, dim. das Wölkchen, mračjnko.

Wolken, v. a. mračiti; der Himmel wölket ſich, nebe ſe mračj, kabonj, poſſmuřuge, fig. die Stirn, mračiti čelo.

Wolkenbruch, m. protrženj, ztrženj oblaků.

Wolkenſäule, f. oblakowý ſlaup.

Wolkig, adj. poſſmaurný, kalný, zamračený.

Wollarbeit, f. práce s wlnau, 2) djlo z wlny.

Wollarbeiter, m. wlnař.

Wollbereiter, n. probirač wlny.

Wollblume, f. auročnjk , Anthyllis vulneraria. Lin.

Wollbogen, m. ſtřela.

Wolldorn, m. ceyba, Bombax Ceiba. Lin.

Wolle, f. wlna, lana.

Wollen, adj. wlněný.

Wollen, v. irr. n. ich will, daß ich wolle, conj. daß ich wollte, ihr wollt, chtjti, velle; ich will es, chcy tomu; die Geſetze wollen es ſo, práwa chtěj tomu tak; ein jeder will das ſeinige, každý chce k ſwému; er will nicht daran, nechce ſe mu do toho; er mag wohl oder übel wollen, wol nebo newol, chtěg neb nechtěg; einem wohl wollen, někomu přáti; wills Gott! ſo Gott will! dáli Bůh! Wollte Gott! deyž Bůh, Bože! Gott wolle nicht! vchoweyž, chraň Bože, Bůh! ich wollts wollte wünſchen, přálbych; ſo viel er will, gak mnoho chce koli; dem ſey wie ihm wolle, gakkoli, buď tomu gak buď; das will nichts ſagen, to nenj nic; ich will nicht hoffen daß, nedaufám, nemyſljm že; wir wollen ſehen, gehen, warten, vwidjme, půgdeme, počkáme; was will man damit? co ſe tjm mjnj, chce?

Wollenweber, n. mezulánjk.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání