Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ausſondern – Ausſtrecken

82

Ausſondern, v. a. odděliti, odložiti, wybrati.

Ausſorgen, v. a. wyſtarati, poſtarati.

Ausſpähen, v. a. wyſkaumati, wyzwjdati, přezwjdati, ſſpehowati, wyſſetřiti, zpytowati.

Ausſpäher, m. zpyták, ſſpehýř, ſſpehaun, wyzwědač.

Ausſpalieren, v. a. čalauny obwěſyti, obeſtřjti.

Ausſpannen, v. a. natáhnauti, rozproſtřjti; Leinwand, plátno rozeſtřjti; die Segel, plachty rozkřidliti; Pferde ausſpannen, koně wypřáhnauti.

Ausſpatziren, v. n. wygjti, wygeti na procházku.

Ausſpeiſen, v. n. negjſti doma, ginde obědwati.

Ausſpenden, v. a. rozdáwati, podáwati.

Ausſperren, v. a. před někým wrata, dwéře zawřjti, do domu, do pokoge nepuſtiti.

Ausſpeyen, v. a. wypliti, wypljwati; Blut ausſpeyen, krew pljwati, wyhazowati; der Berg ſpeyet Feuer aus, wrch wyhazuge, wymjtá oheň.

Ausſpielen, v. a. dohrati, přeſtati hráti; der erſte im Kartenſpiel, wydáwati; einen Ring ausſpielen, o prſten hráti.

Ausſpinnen, v. a. dopřjſti, přeſtati přjſti.

Ausſpintiſiren, ſ. Ausſinnen.

Ausſpioniren, ſ. ausſpähen.

Ausſpotten, v. a. wyſmáti, wyſmjwati, poſmjwati ſe komu.

Ausſprache, f. wyřknutj, wyſlowenj.

Ausſprechen, v. a. wyřjcy, wyřknauti, wyſlowiti; die Stände haben im Landtage ausgeſprochen, ſtawowé na ſněmu nalezli, nález wyneſli.

Ausſpreitzen, v. a. roztáhnauti, roztahowati.

Ausſprengen, v. a. wyrazyti, wyhoditi, wylomiti; ein Gerücht ausſprengen, řeč, rozpráwku hláſati, roztrauſyti, wynáſſeti.

Ausſpreyen, v. a. plewy wymjſyti, od plew wyčiſtiti.

Ausſpringen, v. n. wyſkočiti; er hat ſchon ausgeſprungen, giž přeſtal ſkákati.

usſpritzen, v. a. wyſtřiknauti, wyſtřikati, wyprſknauti.

Ausſproſſen, v. n. pučiti, wyrážeti.

Ausſprößling, m. weyſtřelek, odnož.

Ausſpruch, m. nález, weynos, weypowěd, wyrčenj.

Ausſprühen, v. a. wywrcy, wyhoditi.

Ausſpüren, v. a. wyſljditi, wyhledati, wyčuchati, wyſſlakowati.

Ausſtaffiren, v. a. wyſtrogiti, okráſſliti, pěkně odjti.

Ausſtämmen, v. a. wyryti, wydlabati.

Ausſtampfen, v. a. opichati, in der Stampfmühle, w opichárně.

Ausſtand, m. Schulden, giſtina, debita activa.

Ausſtändig, adj. neodbytý, nezaplacený, dlužný; er hat viel ausſtändige Schulden, má mnoho giſtin, gſau mu mnozý dlužni.

Ausſtänkern, v. a. wyſſťárati, wyſſťaurati, wyhledati, wſſudy hledati.

Ausſtatten, v. a. wyprawiti, wyſtrogiti, podjlem wybýti; ein Begräbniß ausſtatten, pohřeb wyprawiti; eine Braut ausſtatten, newěſtu wěnowati, wěnem zaopatřiti.

Ausſtäuben, v. a. wypráſſiti.

Ausſtäubern, v. a. wyhnati, wypuditi; er hat alles ausgeſtäubert, wſſecko wyhledal, wyſſťáral.

Ausſtäupen, v. a. weřegně wymrſkati.

Ausſtechen, v. a. wypjchati, wypichnauti, wybůſti; den Raſen ausſtechen, drn wyryti; einen Graben ausſtechen, přjkop wykopati; ein Glas Wein ausſtechen, ſklenicy wjna wypiti; in Kupfer ausſtechen, na měd wyryti; jemanden ausſtechen, někoho o přjzeň připrawiti, wytiſknauti; das Aug austechen, mit dem Schnabel, oko wyklinauti.

[Ausſtecken]

Ausſtrecken, v. a. wyſtrčiti, wywěſyti; mit Pfählen ausſtecken, koly wyſtawěti, znamenati.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání