Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zapfen – Zaufen

Zapfen, m. čep; Wein am Zapfen haben, wjno mjti pod obručjm, pod čepem; dim. das Zäpfchen, čjpek; im Halſe, čjpek, epiglottis; das Zäpfen iſt ihm geſchoſſen, čjpek mu ſpadl; 2) am Teiche, 452 čep v rybnjka. 3) fig. am Baume, ſſjſſka ſſiſſka . b) Ein voller Zapfen, molek, bratr z mokré čtwrti.

Zapfen, v. a. točiti; einen Seidel Wein, žeydljk wjna natočiti. 2) točiti, na máſy prodáwati.

Zäpfen, v. a. čepowati, čapowati, začepowati.

Zapfen-, čepowý, das Zapfenloch, čepowá djra, djra od čepu.

Zapfenbaum, m. ſſjſſkownjk ? ſſiſſtjce ? Protea conifera Lin.

Zapfenbier, n. podčepky.

Zapfenbirn, n. paſowka.

Zapfenbohrer, n. čepownjk .

Zapfengerüſt, n. zhlawj.. .

Zapfenhaus, n. dim. das Zapfenhäuschen, barbora.

Zapfenkraut, n. čjpkowá bylina, Uvularia Lin.

Zapfenlager, n. S. Zapfengerüſt.

Zapfenring, m. zděř v čepu.

Zapfenſtreich, m. čepobitj, Zlobicky. rus. zoře.

Zapfenwein, m. podčepky, ſtočky, ſlewky.

Zapfenwurzel, f. ſrdečnj, kolnj kořen.

Zapfer, n. točič.

Zappeln, v. n. třepetati ſe, třepati ſe, palpitare.

Zarge, f. der Rand des Faſſes, autor. 2) Einer Schachtel, lub, des Mühlſteines, lub.

Zargzieher, m. autornjk.

Zart, adj. comp. zärter, sup. zärteſte, autlý , sl.; sl. něžný, zart von Gliedern, autlých audů; zartes Gewiſſen, Herz, autlé ſwědomj, ſrdce; zartes Weſen, autloſt; ein zartes, junges Frauenzimmer, křehotinka; von zarter Jugend, od autličkého wěku; zart werden, autleti, tenerascere. 2) tenký; zarte Leinwand, tenké plátno. 3) drobaunký; zu einem zarten Pulver reiben, na drobňaučký práſſek roztřjti.

Zärte, f. huſtera, taran, cyprinus Zerta Lin.

Zärteln, v. n. mit Jemanden, mazati ſe s někým. 2) v. a. S. Verzärteln.

Zärtelwoche, f. miloſtinky.

Zartheit, f. autloſt, sl. něžnoſt.

Zärtlich, adj. rozmazaný, hedbawný; ein Kind zärtlich halten, djtě rozmazaně chowati. 2) miloſtný, laſkawý, ſrdečný; eine zärtliche Liebe, ſrdečná láſka; Umarmung, ſrdečné obgetj. 3) adv. ně.

Zärtlichkeit, f. autloſt; der Glieder, audů. 2) rozmazanoſt, chauloſtiwoſt; der Geſundheit, zdrawj. 3) ſrdečnoſt, miloſtnoſt, laſkawoſt, sl. něžnoſt.

Zärtling, m. rozmazánek, mazánek, mazljk, mazljček.

Zaſer, f. wlaſſenj, čmeyřj; dim. das Zäſerchen, wlaſſenjčko, čmeyřjčko.

Zaſerig, adj. wláknitý, wlaſſenjčkowatý.

Zaſern, v. a. třepiti ſe.

Zaſpel, f. předeno, ſſnolec.

Zätſcheln, v. a. mrzeti, mrzeti ſe.

Zauber, n. kauzlo.

Zauber-, kauzedlný, kauzedlnický; die Zauberlaterne, kauzedlná lucerna.

Zauberer, m. kauzedlnjk,

Zauberey, als Kunſt, kauzedlnictwj, čáry; Geſchwindigkeit iſt keine Zauberey, čerſtwoſt žádné čáry. 2) als Handlung, čáry, kauzla; treiben, čáry prowozowati. 3) fig. čáry, kauzla.

Zauberinn, f. kauzedlnice.

Zauberiſch, adj. kauzedlnický.

Zaubern, v. a. et n. kauzliti, čarowati.

Zauberwerk, n. čáry, kauzla.

Zeuche Zauche , f. tjſta, čubka, fena.

Zauderer, m. párák.

Zauderhaft, adj. wáhawý, zdlauhawý, meſſkawý.

Zauderhaftigkeit, f. wáhawoſt, meſſkawoſt, rozwláſſtnoſt, zpozdiloſt.

Zaudern, v. n. meſſkati, wáhati, meſſkati ſe, ochauněti ſe, okauněti ſe; mit der Beahlung Bezahlung , s zaplacenjm prodléwati.

Zauen, v. rec. poſſpjſſiti ſy.

Zaufen, v. a. cauwati, cauwnauti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání