Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zerfleiſchen – Zerreißen

457

Zerfleiſchen, v. a. rozſápati, zedrati, zdrápati.

Zerfließen, v. irr. n. rozpuſtiti ſe, rozplynauti ſe, rozplýwati ſe, roztáti; wie Wachs, rozpuſtiti ſe, wie Schnee, roztáti; wie Butter auf der Zunge, rozplyznauti ſe; fig. in Thränen, zaliti ſe ſlzami; in Wolluſt, rozkoſſj rozplynauti.

Zerfoltern, v. a. vmučiti.

Zerfragen, v. rec. rozeptati ſe.

Zerfreſſen, v. a. rozežrati.

Zergänglich, adj. pomjgjtedlný.

Zergänglichkeit, f. pomjgjtedlnoſt.

Zergehen, v. a. n. rozpauſſtěti ſe, rozpuſtiti ſe, rozplynauti ſe; der Zucker, cukr.

Zergen, v. a. ſſkádliti, teyrati.

Zergliederer, m. rozběrač.

Zergliedern, v. a. rozebrati, rozbjrati.

Zergliederung, f. rozebránj.

Zergliederungskunſt, f. rozběractwj.

Zergreifen, v. a. irr. roztrhati.

Zerhacken, v. a. rozſekati.

Zerhämmern, v. a. zhmožditi, kladiwem roztlaucy.

Zerhauen, v. a. rozſekati; entzwey, přetjti.

Zerkauen, v. a. rozžweykati.

Zerklopfen, v. a. rozklepati.

Zerknacken, v. a. rozlauſknauti, rozlauſkati.

Zerknicken, v. a. zlomiti, přelomiti.

Zerknirſchen, v. a. rozdrtiti, rozſſkřjpati, zkruſſtiti. 2) fig. zkrauſſtiti; ein zerknirſchtes Herz, zkrauſſené ſrdce.

Zerknirſchung, f. zkrauſſenj, zkrauſſenoſt.

Zerkochen, v. a. rozwařiti.

Zerkratzen, v. a. rozdrápati, rozſſkrabati, zdrápati; hie und da, poſſkrabati.

Zerkrümeln, v. a. rozdrobtiti, rozdrobiti.

Zerlappen, v. a. roztrhati.

Zerlaſſen, v. a. rozpuſtiti, rozpauſſtěti.

Zerläſtern, v. a. zhuntowati; das Fleiſch, maſo.

Zerlechzen, v. n. rozeſchnauti ſe, rozpadati ſe, rozſtaupiti ſe, rozſuſſiti ſe, zerlechzt, rozeſchlý.

Zerlecken, v. a. rozljzati.

Zerlegen, v. a. rozkládati, rozložiti. 2) Bey den Jägern, rozruſſiti. 3) Einen Braten, rozkrágeti pečeni. 4) fig. Einen tadeln, přetřepati, přetřepáwati.

Zerlöchern, v. a. rozděrowati, děrami pokazyti.

Zerlumpt, adj. otrhaný, odraný, zdřjpaný.

Zermahlen, v. a. rozemljti.

Zermalmen, v. a. zdrtiti, rozdrtiti, zetřjti, zdrmoliti, rozmělniti.

Zermalmung, f. zdrcenj, zdrmolenj, rozmělněnj.

Zermartern, v. a. vtrýzniti, vmučiti, vtrápiti někoho, namučiti ſe někoho.

Zermetzeln, v. a. rozflákati.

Zernagen, v. a. rozhlodati, rozhryſti, rozžwaniti.

Zernichten, v. a. zničiti, zničemniti, w nic obrátiti.

Zerplagen, v. a. zteyrati, vſaužiti, vtrápiti.

Zerplatzen, v. a. rozpuknauti, rozbauchnauti ſe; rozplznauti ſe.

Zerpreſſen, v. a. ztlačiti, rozmačkati.

Zerpülvern, v. a. na prach rozetřjti, rozmělniti.

Zerquetſchen, v. a. rozmačkati, pomačkati, zmačkati.

Zerraufen, v. a. rozcuchati, rozmuchlati, rozkoſtrbatiti, rozerwati wlaſy.

Zerreiben, v. a. rozetřjti, zetřjti, změlniti.

Zerreiblich, adj. rozetřitedlný.

Zerreißen, v. a. roztrhati, roztrhnauti; einen Brief, pſanj. b) přetrhnauti; einen Strick, prowaz; einen Landtag, ſněm. c) zdřjpati; Kleider, ſſaty. d) rozſápati; der Wolf ein Schaf, wlk owcy. e) prochoditi, proſſlapati; Schuhe, ſtřewjce. f) fig. man könnte ſich zerreißen, mohlby ſe člowěk potrhati. 2) v. n. ztrhati ſe, vtrhnauti ſe, přetrhnauti ſe.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání