Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Austheilen – Ausweichen

Austheilen, v. a. rozdati, rozdáwati, roz 84 děliti; ſie haben die Beute unter ſich ausgetheilt, bitowali ſe kořiſtmi; das heil. Abendmahl, podáwati wečeři Páně.

Austiefen, v. a. wybiti, wyhlaubiti, hluboko wykopati.

Austilgen, v. a. wyhladiti, zahladiti, wykořeniti.

Austoben, v. n. přeſtati ſe ſápati, wztekati, bauřiti, třeſſtiti, vtiſſiti ſe.

Austrag, m. einer Sache, konec, ſkončenj, dohotowenj wěcy, pořjzenj.

Austragen, a. v. v. a. wyneſti, wynáſſeti; ein Geheimniß austragen, tagemſtwj wygewiti, wyzraditi; einen austragen, nachreden, rozkřičeti koho.

Austräger, m. klewetář, plampač.

Austräglich, adj. wýnoſný, vžitečný, zyſſtný.

Austräglichkeit, f. weynoſnoſt.

Austragung, f. wýnos, rozhláſſenj.

Austrauern, v. n. přeſtati ſe rmautiti, truchliti, ſmutek noſyti.

Austräumen, v. n. přeſtati ſnjti.

Austreiben, v. a. wyhnati, wyháněti, wypuditi.

Austreiber, des Hornviehs, ſkoták; der Schweine, ſwiňák; der Schafe, owčák.

Austrennen, v. a. wypárati.

Austreten, v. a. wyſſlapati; die Schuhe austreten, ſtřewjce rozchoditi; den Speichel austreten, wýpliwek rozſſlapati.

Austreten, v. n. aus dem Amte, z auřadu wykročiti, wyſtaupiti; der Fluß iſt ausgetreten, řeka ſe rozwodnila, wylila, wydmula; viele Soldaten treten aus, mnoho wogſka vtjká, odbjhá.

Austrinken, v. a. wypiti; zu Ende trinken, dopiti.

Austritt, m. wýſtupek.

Austrocknen, v. a. wyſuſſiti; Austrocknen, v. n. wyſchnauti.

Austrommeln, v. a. wybubnowati.

Austrompeten, v. a. wytraubiti, wſſudy prohláſati, roznáſſeti.

Austropfen, v. n. wykapati, dokapati.

Austrotzen, v. a. hněwem wymocy.

Austunken, v. a. wymáčeti.

usüben, v. a. etwas gutes, prowáděti, prowozowati, konati, wykonati; etwas übles, páchati, ſpáchati, přečiniti.

Aus und ein, ſem a tam; er geht bey uns aus und ein, chodjwáwá k nám.

Auswachſen, v. n. wyrůſti, přeſtati růſti; auswachſen am Rücken, zhrbatěti.

Auswägen, v. a. wywážiti, dowážiti.

Auswahl, f. wýbor, wýběř, wýběrek, wýběrka; eine gute Auswahl treffen, dobře woliti, zwolit.

Auswählen, v. a. wywoliti, zwoliti, wybrati.

Auswähren, v. n. dodržeti, dotrwati, přebýwati až do konce.

Auswalzen, v. a. wywáleti.

Auswandern, v. n. wyſtěhowati ſe, bráti ſe ginám, odgjti z wlaſti ſwé.

Auswanderer, m. wyſtěhowanec.

Auswannen, v. a. opálati.

Auswärmen, v. a. wyhřjti.

Auswarten, v. a. wyčekati, wyčkati až do konce čekati. wyčkati, až do konce čekati.

Auswärtig, cyzozemſký, wenkowſký.

Auswärts, adv. wen, wně, wenku, w cyzyně.

Auswaſchen, v. a. Tücher, Wäſche, wyprati; feſte Dinge, wymyti; hohle, wypláknauti; der Regen hat die Wege ausgewaſchen, déſſť wymlel ceſty; aufhören zu Waſchen, doprati, domyti.

Auswäſſern, v. a. wymočiti, v. n. wymoknauti.

Ausweben, v. a. wytkati, dotkati.

Auswechſeln, v. a. wyměniti, wyměňowati.

Ausweg, m. zu Fuß, wýchod; zu Pferd, wýgezd; fig. proſtředek, ſpůſob, wýmluwa.

Auswehen, v. a. wywáti, wyfauknauti; der Wind hat das Licht ausgewehet, wjtr zhaſl ſwětlo.

Ausweichen, weich machen, v. a. změkčiti; im Waſſer, wymočiti, promočiti, v. n. weich werden, změknauti, wymočiti ſe.

Ausweichen, v. n. wyhnauti, wyhýbati ſe, vſtaupiti, vhnauti ſe; der Fuß iſt mir ausgewichen, noha ſe mi ſmekla, ſwezla; zwey Wägen können einander ausweichen, dwa wozowé ſe mohau minauti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání