Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Ausweiden – Auszehren

85

Ausweiden, v. a. wykuchati; das Wild, wywrhnauti, exenterare.

Ausweinen, v. a. wyplakati ſe, doplakati, přeſtati plakati; ſich die Augen ausweinen, pláčem oči pokazyti, tuze plakati.

Ausweiſen, v. a. wyhnati, odehnati, wyobcowati, fig. wykázáti, vkázati; die Zeit wird es ausweiſen, čas to vkáže; nach Ausweiſung der Geſetze, dle práwa, zákona.

Ausweis, m. weykaz.

Ausweiſſagen, v. a. doprorokowati, přeſtati prorokowati.

Ausweiſſen, v. a. wybjliti.

Ausweiten, v. a. wytáhnauti, roztáhnauti.

Auswendig, adj. zewnitřnj.

Auswendig, adv. zewnitř, auswendig wiſſen, lernen, vměti, včiti ſe z paměti, nazpamět.

Auswerfen, v. a. wyhoditi, wyházeti, wymecy, wywrcy; das Netz auswerfen, ſyť rozeſtřjti; ein Aug, Zahn auswerfen, oko, zub wyrazyti; Geld auswerfen, penjze rozhazowati; er wirft Blut aus, krwj házý, krew wyhazuge; ein Pferd auswerfen, entmannen, koně wykleſtiti, wyřezati; einen Haſen auswerfen, ausweiden, zagjce wykuchati; den Anker, kotwicy vwrcy.

Auswetzen, v. a. wybrauſyti.

Auswickeln, v. a. rozwinauti, wymáſti, wypleſti; ſich auswickeln, wypleſti ſe.

Auswinden, v. a. die Wäſche, ſſaty wyždjmati, wykrautiti.

Auswintern, v. n. zymau, ſněhem zahynauti, wyhynauti, wyzábnauti.

Auswipfeln, v. a. wrch ſtromu vtjti, vtnauti.

Auswirken, v. a. wymocy; einem Pferde den Huf auswirken, koňowi kopyto wyſtrauhati, wyčiſtiti; ein Amt, auřad, ſlužbu wygednati; ich habe bey ihm nichts auswirken können, nic gſem v něho nemohl obdržeti; das Wild auswirken, ausweiden, zwěř wywrcy, ruſſiti; den Teig auswirken, těſto wyhnjſti, wywáleti.

uswiſchen, v. a. wytřjti, wyſſauſtati; die Augen, vtřjti, wytřjti; ein Wort, eine Zeile, ſlowo, řádek wymazati, ſmazati.

Auswittern, v. a. verwittern, wywětřiti, wywětrati; er hat es doch ausgewittert, predce předce to wyčuchal, nalezl; es hat ausgewittert, přeſtalo bauřiti, hřmjti.

Auswölben, v. a. wyklenauti, doklenauti.

Auswölken, v. n. der Himmel wölkt ſich aus, wygaſňuge ſe, wybjrá ſe.

Auswuchs, m. am Menſchen, hrb, hrbol; am Baume, pazauch, wlk.

Auswühlen, v. a. wyryti; wyrýwati, wykutiti.

Auswurf, m. wýhoz, weyhoz, powrhel, mor. chrkel, ochrkel; aus dem Munde, wýpliwek; aus der Bruſt, wýchrkek; der Schafe, brak, brakyně.

Auswürgen, v. a. wydáwiti, wybliti.

Auswurzeln, v. a. wykořeniti, s kořeny wywrátiti, wypleniti.

Auswüthen, v. n. přeſtati ſe wztekati, ſápati, zůřiwěti, vtiſſiti ſe.

Auszacken, v. a. wykragowati, wykružowati.

Auszahlen, v. a. wyplatiti, zaplatiti, wypláceti.

Auszählen, v. a. wypočjtati, přeſtati počjtati.

Auszahnen, v. n. wſſecky zuby mjti, přeſtati zubů doſtáwati.

Auszanken, v. a. wywaditi, wyſwářiti, přeſtati ſe waditi.

Auszapfen, v. a. wytočiti, pod čepem prodáwati.

Auszäumen, v. a. plotem ohraditi, obehnati.

Auszauſen, v. a. wyrwati.

Auszechen, v. n. přeſtati hodowati, kwaſyti, chlaſtati.

Auszehlen, ſ. Auszählen.

Auszehenden, v. a. deſatého člowěka @. wybrati, wzýti.

Auszehren, v. a. wytráwiti, wſſe ſnjſti; die Krankheit hat ihn ganz ausgezehrt, nemoc ho wymořila, zhubenila; ſich auszehren, wychřadnauti.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání