Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zuneigung – Zurechnung

473

Zuneigung, f. náchylnoſt, náklonnoſt, nakloněnoſt, přjchylnoſt.

Zuneſteln, v. a. zaſtehnauti.

Zunft, f. třjda, classis. 2) pořádek, cech, tribus.

Zunft-, cechownj; der Zunftbrief, cechownj liſt.

Zünfter, m. S. Sequ.

Zunftgenoß, m. cechownjk.

Zunftherr, n. cechownj inſpektor, dohljžitel.

Zünftig, adj. cechownj, pořádečný.

Zünftigkeit, f. cechownoſt, pořádečnoſt.

Zunftgemäß, adv. cechowně.

Zunftmeiſter, m. cechmiſtr, ſtarſſj miſtr, pořádku.

Zunftmeiſteramt, n. cechmiſtrowſtwj.

Zunftrecht, n. práwo pořádku.

Zunftverwandte, ſtegného pořádku.

Zunftweiſe, adv. po pořádcých, po pořádku.

Zunge, f. gazyk, lingua; die Zunge löſen, gazyk podřjznauti; fig. rozwázati gazyk; die Zunge ausſtrecken, gazyk wyplazyti; die Zunge im Zaume halten, gazyk mjti za zuby, na vzdě držeti; Jemanden über die Zunge ſpringen laſſen, někoho přetřepati; eine böſe Zunge, lehkomyſlný gazyk; dim. das Zünglein, gazýček, gazeyček.

Züngeln, v. n. ſchwatzen, repetiti, brebencowati. 2) gazeyčkowati.

Zungenband, n. vzdička pod gazykem.

Zungenblatt, n. Zungenkraut, n.

Zungendreſcher, m. ein Advokat, ſſtěkawec. 2) zwáč, darmotlach, gazykotepec, tlučhuba.

Zungenförmig, adj. gazeyčkowatý.

Zungenſchlag, m. klok, pyſk; den Z. geben, klok křeſati, pyſk dáti.

Zunicken, v. a. et n. pokynauti, na někoho. 2) v. a. kynutjm pochwáliti, pochwalowati.

Zunöthigen, v. rec. ſich einem, na někoho , k někomu ſe wtjrati, wnutkati, třjti, plichtiti ſe k někomu.

Zunöthigung, f. wnutkánj, wtjránj, wplichtěnj.

Zuordnen, v. a. přizřjditi; einem Jemand, někomu někoho.

Zupeitſchen, v. n. práſkati; auf etwas, do něčeho; peitſch zu! práſkey!

Zupetſchieren, zapečetiti.

Zupfeifen, v. n. hwjzdati, přihwizdowati.

Zupfen, v. a. ſſklubnauti, ſſklubati, ſſkubati, ſahati; nach und nach, poſſklubáwati; zupfe dich bey der Naſe, popadni ſe, wezmi ſe ſám za nos; an dem Rocke, za kabát popadnauti. 2) třepiti; Seide, hedbawj; Wolle, wlnu.

Zupflaſtern, v. a. zadlažiti.

Zupflöcken, v. a. zakoliti.

Zupflügen, v. a. zaworati.

Zupfſeide, f. třepané hedbáwj.

Zupichen, v. a. zaſmoliti.

Zuplatzen, v. n. do něčeho pleſknauti, třaſknauti.

Zupleſchen, v. n. přitřepati.

Zuplumpen, v. n. hňápnauti, bauchnauti do něčeho.

Zupoſten, v. a. hlady odčjſti, odewzdati.

Zurathen, v. a. k něčemu raditi; Jemanden, někomu.

Zurauſchen, v. n. hrčeti, přihrčeti, přihrkáwati.

Zurechnen, v. a. přičjſti, připſati, připiſowati. 2) přičjtati, připiſowati, imputare; einem die Schuld, někomu winu; die Sünde, hřjch.

Zurechnung, f. přičtenj, připſánj, přičjtánj, připiſowánj, imputatio.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání