Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zuſchlagen – Zuſtändigkeit

Zuſchlagen, v. n. gebati, tlaucy; ſchlage zu! 477 praſſť, vdeř, vhoď. b) aučinkowati, ku proſpěchu býti; das ſchlägt ihm wohl zu, to mu gde k duhu. c) als ein fallender Baum, bauchnauti. 2) v. a. die Thür, dweřmi třjſknauti, bauchnauti; ein Faß, zabedniti. b) in der Auction, přiřknauti. c) Einem etwas, přepuſtiti. d) Im Hüttenbaue, přiſaditi.

Zuſchleppen, v. a. přiwlécy, přiwláčeti, přiwljkati.

Zuſchließen, v. a. zamknauti, zamykati; alles, vzamykati.

Zuſchmeißen, v. n. přihoditi, meyknauti. 2) v. a. praſſtiti, bauchnauti.

Zuſchmiegen, v. rec. ſe přilahoditi.

Zuſchmieren, v. a. zamazati.

Zuſchnallen, v. a. na přezku zapjti, zapnauti, zapjnati.

Zuſchnappen, v. n. klapnauti. b) chňapnauti. 2) v. a. zaklapnauti.

Zuſchneiden, n. Tuch, ſtřihati; Holz, řezati; Brot, krágeti. 2) v. a. přiſtřihowati, přiřezáwati, přikragowati; knapp zu ſchneiden, vſtaupiti, vſkrbiti.

Zuſchnitt, n. ſtřih.

Zuſchnüren, v. a. zaſſněrowati, ſſňůrau zatáhnauti; den Hals, zaſſkrtiti.

Zuſchrauben, v. a. zaſſraubowati.

Zuſchreiben, v. a. dopſati, dopiſowati; einem etwas, někomu něco. 2) připſati, připiſowati; ein Buch, knihu. 3) připſati; zehn Thaler, deſet tolarů; ein Haus, dům.

Zuſchreyen, v. n. křičeti na někoho, přikřikowati, pokřikowati.

Zuſchrift, f. přjpis, připſánj.

Zuſchüren, v. a. přikutiti. 2) v. n. přiſſtjwati.

Zuſchuß, m. přjdawek. 2) přjtok.

Zuſchütten, v. n. přiſeypati. 2) v. a. zaſypati; eine Grube, gámu. b) přjljwati, přiliti; Waſſer, wodu.

Zuſchwören, v. a. zapřiſáhnauti ſe, přjſahau ſe zawázati, někomu.

Zuſehen, v. n. hleděti, djwati ſe, kaukati na něco; ſiehe zu! hleď! dey pozor.

Zuſehend, Zuſehends, adv. očitě, zřegmě, patrně, widomě.

Zuſenden, v. a, v. a. poſlati, odeſlati.

Zuſetzen, v. a. přiſtawiti; dem Feuer, k ohni. b) přiſaditi; acht Groſchen, oſm groſſů ġroſſů . 2) v. n. Einem, dotýrati na někoho , dorážeti, doléhati, dorýwati, nabjhati; einem mit dem Trunke, ljti do někoho. b) wyrownati ſe; die Schafe, owce; ein zuſetziges Schaf, owce wyrownaná.

Zuſichern, v. a. pogiſtiti.

Zuſicherung, f. popuſſtěnj.

Zuſiegeln, v. a. zapečetiti.

Zuſiegelung, f. zapečetěnj.

Zuſpeiſe, f. něco k chlebu. 2) wařiwo, přjkrmj.

Zuſperren, v. a. zawřjti; ein wenig, oder halb, přiwřjti; alles, vzawjrati.

Zuſpitzen, v. a. zaſſpičatiti.

Zuſpitzer, m. oſtřič.

Zuſprache, f. přjpowěd, přjmluwa. 2) nawſſtjwenj; viele Zuſprache haben, mnoho, čaſto na hoſtech býti.

Zuſprechen, v. irr. act. Muth, myſli, ſrdce dodati, dodáwati; Troſt, těſſiti ſlowy. 2) In Gerichten, přiřknauti, přiſauditi. II. v. n. promluwiti; freundlich, přjwětiwě na někoho. b) zu bereden ſuchen, 2) Bey einem, někoho nawſſtjwiti.

Zuſpringen, v. irr. n. ſpring zu! poſkoč! ſkákey! 2) přiſkočiti, přiſkákati.

Zuſpruch, m. pl. ſeltner Zuſprüche, požádanj. 2) promlauwánj, ſlowa, přimluwenj. 3) nawſſtjwenj.

Zuſprung, m. doſkok.

Zuſpünden, v. a. zaſſpuntowati, zatknauti.

Zuſtand, m. ſtaw; das iſt ein Zuſtand, to ge řád! ein böſer, neduh, neřeſt.

Zuſtändig, adj. přjſtogný, přjſluſſný, přináležegjcý.

Zuſtändigkeit, přjſtognoſt, přjſluſſnoſt, přináležitoſt.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání