Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zuwachſen – Zweckmäßigkeit

Zuwachſen, v. irr. n. přirůſti, přirůſtati, 479 přibyti, přibýwati. 2) Verwachſen, zaroſti, zaroſtati.

Zuwege, adv. richten, bringen, způſobiti, zgednati, doweſti; pořjditi.

Zuwehen, v. a. přiwanauti. 2) zawáti.

Zuweilen, adv. někdy, čaſem, druhdy, chwjlkami.

Zuweiſen, v. a. přivkázati.

Zuwenden, v. a. obrátiti; den Rücken, záda. 2) prokázati, propůgčiti; viel Gutes, mnoho dobrého. 3) dohoditi; Arbeit, djlo.

Zuwerfen, v. irr. n. házeti, hoditi; werf zu! hoď! házeg! 2) v. a. zabauchnauti; die Thür, dwéře. b) zahoditi, zametati; zapěniti; eine Grube, gámu. c) přihoditi, přiwrcy.

Zuwider, praep. proti; dem Geſetze zuwider handeln, proti zákonu gednati; dem Befehle zuwider, proti nařjzenj; einem etwas zuwider thun, někomu něco na odpor dělati. 2) protiwný; er iſt ihr nich zuwider, nenj gj protiwný; zuwider werden, zprotiwiti ſe, zprotiwowati ſe.

Zuwinken, v. n. kynauti, pokynauti; ſeinen Beyfall, kynutjm ſwau liboſt vkázati.

Zuwintern, v. a. zamrznauti.

Zuwölben, v. a. zaklenauti, ſklenauti.

Zuzählen, v. a. připočjſti; Prügel, wytáhnauti; vor Augen,, , wypočjſti.

Zuzäunen, v. a. zahraditi, plotem obehnati.

Zuziehen, v. irr. n. zatáhnauti; den Beutel, měſſec. b) přichowati; junges Vieh, mladý dobytek. c) přiwřjti; die Thüre, dwéře. d) přiwzýti, potáhnauti, přitáhnauti; mit Zuziehung des Raths, s přitaženj, přiwzetjm rady. e) vtržiti, ſljznauti, vhoniti ſobě něco; Krankheit, nemoc.

Zuſucht, f. přjplodek, přjchowek.

Zwacken, v. a. ſſklubati; Jemanden, podáwati ſobě, teyrati, natahowati; den Feind, nepřjtele nepokogiti; Geld zwacken, klopiti penjze.

Zwagen, v. a. drhnauti.

Zwang, m. der Stuhlzwang, tuhawka. 2) nucenj, náſylj; ſich Zwang anthun, náſylj ſobě činiti; mit Zwang, s nucenjm, s donucenjm, s přimuſenjm.

Zwangbrief, m. liſt doháněcý (k wydánj pjſemnoſtj).

Zwangdienſt, m. robota, bezděčné djlo.

Zwängen, v. a. nutkati, nutiti.

Zwanghufig, adj. když koni roh w hromadu gde.

Zwangmühle, f. panſký mleyn, w němž poddanj nuceni gſau ſwé mleti.

Zwangsmittel, n. náſylj, donucenj.

Zwanzig, num. dwadcet, viginti; zwanzig Thaler, Häuſer, dwadcet tolarů, domů; einer von den zwanzigen, geden zdwacýti.

Zwanziger, m. dwadcetnjk; Er iſt ein Zwanziger, geſt mu dwadcet let, geſt dwadcetiletnjk. 2) eine Münze, dwadcetnjk. 3) Eine Zahl, dwadcýtka, vigesimus.

Zwanzigfach, adj. dwadcaterý, vicenarius.

Zwanzigjährig, adj. dwadcetiletý, vicennalis, vicenarius.

Zwanzigmal, Zwanzig Mahl, adv. dwadcetkrát.

Zwanzigſte, adj. dwadcátý, vigesimus.

Zwanzigſtel, n. dwadcetina.

Zwanzigtägig, adj. dwadcýtidennj.

Zwar, conj. ſyc, ſyce, quidem.

Zweck, m. cwok; dim. cwoček. 2) cýl, konec, vmyſl, zřenj, zřetel; zum Zwecke kommmen, k cýli, ku koncy přigjti; den Z. verfehlen, chybiti ſe cýle.

Zwecken, v. n. aufzwecken, nacwokowati, zawočkowati zacwočkowati . 2) v. n. ſměřowati, čeliti, cýliti.

Zweckenholz, n. brſlen.

Zweckhammer, n. wybjgecý kladiwo.

Zweckmäßig, adj. k cýli přjſluſſný, přjměřený, adv. k cýli přjſluſſně, přjměřeně.

Zweckmäßigkeit, f. přjſluſſnoſt, přjměřenoſt k cýli.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání