Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Zweifel – Zweyſchaufler

Zweifel, m. pochybnoſt, dubium; im Zweifel ſtehen, ſeyn, w pochybnoſti býti, pochybowati; etwas in Z. ziehen, o něčem pochybowati; in Z. ſetzen, w pochybnoſt 480 vweſti; außer Z. ſetzen, z pochybnoſti wyweſti; ohne Zweifel, bez pochyby.

Zweifeler, Zweifler, m. pochybowatel.

Zweifelhaft, adj. rozpačný; ich bin zweifelhaft, ob ich es glauben ſoll, gſem na rozpacých, mámli tomu wěřiti. 2) pochybný; das iſt noch zweifelhaft, to geſt geſſtě w pochybnoſti.

Zweifelhaftigkeit, f. pochybnoſt.

Zweifeln, v. n. pochybowati, dubitare; an etwas, o něčem; das Zweifeln, pochybowánj.

Zweifelsknoten, m. klička.

Zweifelſucht, f. pochybowačnoſt.

Zweifelſüchtig, adj. pochybowačný.

Zweig, m. ratoleſt; dim. das Zweiglein, ratoljſtka; auf keinen grünen Zweig kommen, nemocy přigjti na zelenau lauku.

Zweigen, v. a. ſſtjpiti, wrubowati.

Zwerch, adv. na přjč.

Zwerchaxt, f. křjž.

Zwerchbalken, m. roſſt, dim. roſſtjk.

Zwerchen, v. n. et a. na přjč hoblowati.

Zwerchfell, n. opona; einem das Zwerchfell erſchüttern, někoho rozeſmáti.

Zwerchriedel, m. přjčnjk.

Zwerchſtück, n. přjčnj kus.

Zwerg, n. třpaſljk, trpaſljk, ſpaſljk, pjdimužjček, ſkrček, nanus; die —inn, třpaſlice, nana.

Zwergbaum, m. zákrſljk.

Zwergerbſe, f. njzký hrách.

Zwetſchke, f. ſſweſtka, prunus domestica Lin.

Zwetſchken-, ſſweſtkowý; der Zwetſchkenbaum, ſſweſtka, ſſweſtkowý ſtrom; coll. ſſweſtkowj.

Zwetſchkengarten, m. ſſweſtkowna.

Zwetſchkenmann, m. ſſweſtkář.

Zwetſchkenmuß, m. powidla pl.

Zwetſchkenweib, n. ſſweſtkářka.

Zwey, num. masc. dwa, dwá, duo; foem. et neut. dwě, duae, duo; vor zwey Jahren, přededwěma lety; von den zweyen einer, geden ze dwau; zweyer Freunde, dwau přátel; alle zwey, obadwa; zu zwey, po dwau, dwa a dwa.

Zweyblatt, n. dwogjljſtek, Ophrys Lin.

Zweyblätterig, adj. dwogliſtý.

Zweydeutig, adj. dwogſmyſlný, oboſtranný, pochybný.

Zweydeutigkeit, f. dwogſmyſlnoſt, pochybnoſt.

Zweydräthig, adj. dwaupramenný.

Zweydrittel, substant. num. dwě třetiny.

Zweyeckig, adj. dwaurohý, dwaucypý.

Zweyellig, adj. dwauloketnj.

Zweyer, m. trognjk, tronjk. 2) Eine Zahl, dwogka.

Zweyerley, adj. dwogj.

Zweyfach, adj. dwognáſobný, dwogitý.

Zweyfalter, Zwiefalter, m. motýl.

Zweyfältig, S. Zwiefältig.

Zweyfüßig, adj. dwaunohý.

Zweygröſchelſtück, n. poltůrák.

Zweygroſchenſtück, m. dwaugroſſák dwauġroſſák , ſſeſták.

Zweyhändig, adj. dwauruký. 2) obogetnjk.

Zweyhängig, adj. oboſtranný, dwauſtranný.

Zweyhauig, zweymähdig, adj. dwogſečný.

Zweyherrig, adj. dwogpanſký.

Zweyhörnig, adj. dwaurohý.

Zweyhundertſte, adj. dwauſtý, ducentesimu ducentesimus .

Zweyjährig, adj. dwauletý; ein zweyjähriges Füllen, dwogletnjk, dwauletek, dwauleták.

Zweykampf, m. dwaubog, ſaubog; vor Gericht, ol. kyg.

Zweyköpfig, adj. dwauhlawý.

Zweykränzler, m. dwaukružnjk.

Zweymahl, Zwey Mahl, adv. dwakrát, bis.

Zweymahlig, adj. dwaukrátný.

Zweymännerey, f. dwaumužſtwj.

Zweymänniſch, adj. dwaumužný; pro dwě oſoby; ein zweymänniſches Bett, poſtel pro dwě oſoby.

Zweymonathlich, adj. dwauměſýčný, bimestris.

Zweyöhrig, adj. dwauvſſnj, obogetnj; ein zweyöhr. Topf, dwauvſſák, dwauvſſnjk.

Zweyreihig, adj. dwauřadný, dwogiřadý, distichus.

Zweyſchattig, adj. dwauſtinný, amphiscius.

Zweyſchaufler, m. zubák, foem. zubkyně


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání