Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821.
Vyhledávání

<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>


Begaffen – Begräbniß-

95

Begaffen, n. die Bagaffung, zewlowánj, lelkowánj.

Begängniß, n. ſlawnoſt, ſlawenj. 2) das Leichenbegängniß, průwod, funus.

Begatten, ſich, ſpogiti ſe; von Vögeln, pářiti ſe, pogjmati ſe; von Haaſen, ramlowati ſe; von Rindern, hráti ſe, běhati ſe; von Schweinen, baukati ſe; von Hunden, běhati ſe, honiti ſe.

Begattung, f. ſpogenj, pářenj.

Begeben, v. rec. gjti, wydati ſe, odebrati ſe, vbjrati ſe; ſich in Gefahr, do nebezpečenſtwj ſe puſtiti; auf die Flucht, na autěk ſe dáti; in den Eheſtand, oženiti ſe, wdáti ſe. 2) přihoditi ſe, ſtáti ſe, zběhnauti ſe. 3) ſich ſeines Rechts, ſwému práwu odřeknauti, zbawiti ſe ho.

Begebenheit, f. přjběh, přjhoda, náhoda.

Begegnen, v. n. einem, někoho potkati, někomu wſtřjc gjti. 2) potkati, ſtáti ſe, přihoditi ſe; es iſt mir ein Unglück begegnet, neſſtěſtj mne potkalo, ſe mi přihodilo. 3) einem wohl, übel, s někým dobře, zle nakládati, zacházeti, gednati. 4) einer Krankheit, nemocy odpjrati.

Begegnung, f. potkánj, zacházenj, nakládánj, odpjránj.

Begegniß, n. přjhoda, náhoda.

Begehen, v. a. irr. obcházeti. 2) einen Feſttag, ſlawiti, držeti. 3) eine Sünde, hřjch ſpáchati, hřjchu ſe dopuſtiti. 4) ſich mit einem, ſnáſſeti ſe, ſrownati ſe s někým.

Begehung, f. obcházenj, ſlawnoſt, ſlawenj, ſpáchánj, dočiněnj, ſnáſſenj.

Begehren, v. a. žádati, proſyti, k ſwému chtjti, bažiti, ſtáti o něco.

Begehrlich, adj. žádoſtiwý; adv. —wě.

Begehrlichkeit, f. žádoſtiwoſt, chtiwoſt.

Begeifern, v. a. poſliniti, poſlintati.

Begeiferung, f. poſliněnj, poſlintánj.

Begeiſtern, v. a. obžiwiti. 2) mocy a ſýly dodati někomu. 3) wnuknauti, nadchnauti, roznjtiti.

Begeiſterung, f. wnuknutj, nadchnutj, pohnutj, zanjcenj.

egierde, Begier, f. žádoſt, dychtiwoſt, dychtěnj, baženj, chtjč; die Ruhmbegierde, žádoſt po ſláwě; die Geldbegierde, žádoſt po penězých.

Begierig, adj. žádoſtiwý, chtiwý, adv. —ě.

Begierigkeit, f. žádoſtiwoſt, dychtiwoſt.

Begießen, v. a. zaljti, poljti. 2) etwas mit Bley, olowem obljti.

Begießer, m. zalewač.

Begießung, f. zaljwánj, poljwánj.

Begiften, v. a. wěnowati. Die Begiftung, wěnowánj.

Begine, f. bekyně.

Beginn, m. začátek, začetj.

Beginnen, ich begann, begonnen, 1. v. n. začjti ſe, začjnati ſe, počjti ſe. 2. v. a. eine Arbeit, začjti, začjnati, počjnati djlo; ſich, ſobě počjnati. Das Beginnen, začjnánj, počjnánj.

Beglauben, Beglaubigen, v. a. wyſwědčiti, pogiſtiti, vgiſtiti. Die Beglaubigung , wyſwědčenj, pogiſſtěnj.

Begleiten, v. a. prowoditi, doprowoditi, wyprowoditi.

Begleiter, m. průwodce, průwodčj.

Begleitung, f. průwod, doprowázenj, wyprowázenj.

Beglücken, v. a. někoho blažiti, ſſťaſtného včiniti.

Beglückung, f. blaženj, ſſtěſtjm obdařenj.

Begnadigen, v. a. na miloſt přigmauti někoho, odpuſtiti, prominauti někomu něco. 2) miloſt provkázati někomu, obdarowati, nadati.

Begnadigung, f. odpuſſtěnj, prominutj, miloſti vdělenj, obdařenj, nadánj.

Begnügen, v. rec. na něčem přeſtati, ſpokogiti ſe, ſpokogenu býti. Es begnüget ihm daran, má natom doſti.

Begraben, v. a. pohřbiti, pochowati. Er iſt ganz in den Büchern begraben, w knjhách wězý.

Begräbniß, n. pohřeb, průwod, funus.

Begräbniß-, pohřebnj. Begräbnißkoſten, pohřebnj autraty, autraty na funus; Begräbnißlied, pohřebnj pjſen.


<<A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z [Předmluva k I dílu] [Předmluva k II dílu] >>

Vyhledávání